Loading ...

02_Cultural Minds, L'arrivo in ditta

03:35
01_Cultural Minds, Il benvenuto
02:11
06_Cultural Minds, L'invito
04:49
09_Cultural Minds, A tavola
02:23
05_Cultural Minds, La pausa caffè
03:32
04_Cultural Minds, Le negoziazioni
05:31
08_Cultural Minds, Il presente
03:32
03_Cultural Minds, La riunione
02:50
07_Cultural Minds, Al ristorante
03:23
I mosaici