Loading ...

08_Cultural Minds, Il presente

04:49
09_Cultural Minds, A tavola
03:35
01_Cultural Minds, Il benvenuto
03:32
04_Cultural Minds, Le negoziazioni
02:11
06_Cultural Minds, L'invito
03:32
03_Cultural Minds, La riunione
02:23
05_Cultural Minds, La pausa caffè
03:19
02_Cultural Minds, L'arrivo in ditta
02:50
07_Cultural Minds, Al ristorante
03:23
I mosaici