Loading ...

06_Cultural Minds, L'invito

05:31
08_Cultural Minds, Il presente
04:49
09_Cultural Minds, A tavola
03:35
01_Cultural Minds, Il benvenuto
03:32
04_Cultural Minds, Le negoziazioni
03:32
03_Cultural Minds, La riunione
02:23
05_Cultural Minds, La pausa caffè
03:19
02_Cultural Minds, L'arrivo in ditta
02:50
07_Cultural Minds, Al ristorante
01:14
Punto Seta a Como: un’azienda italiana - video 25.1