Loading ...

07_Cultural Minds, Al ristorante

04:49
09_Cultural Minds, A tavola
03:32
04_Cultural Minds, Le negoziazioni
02:23
05_Cultural Minds, La pausa caffè
02:11
06_Cultural Minds, L'invito
03:35
01_Cultural Minds, Il benvenuto
05:31
08_Cultural Minds, Il presente
03:32
03_Cultural Minds, La riunione
03:19
02_Cultural Minds, L'arrivo in ditta
03:23
I mosaici